Reference for Nordagerskolen, Ringe

Indeklimaprojekt med fokus på arbejdsmiljø og ventilation.

Bygherre:

Faaborg Midtfyns Kommune

Areal:

5.500 m2

Færdiggjort:

2017 - 2019

Byggeriet

Nordagerskolen i Ringe er placeret på en af de mest attraktive grunde i Ringe lige ned til Ringe Sø og har Midtfyns Fritidscenter som nabo. Det betyder at skolen bruges flittigt som samlingssted for mange borgere, for mange forskellige foreninger og lokale fritidsbrugere i eftermiddags- og aftentimerne. Det var væsentligt for skolen at renoveringen og ombygningen kunne føre skolen sikkert ind i den moderne folkeskole med mindre traditionel tavle undervisning og mere gruppe- og projektarbejde.

I forbindelse med påbud på arbejdsmiljø/indeklima i eksisterende udskolingsfløj samt eksisterende faglokaler i kælder igangsættes projekt med stor fokus på arbejdsmiljø samt ventilation. Der afleveres B-sim rapport på projektet til autoriseret arbejdsmiljørådgiver.

I projektet er der dels udarbejdet helhedsplan for hele skolen og der er udført anlægsprojekt med renovering/ombygning af udskolingsfløj og læringscenter, ud fra tanken om høj arealoptimering og mindst mulig spildplads. I processen varetages også genhusning. Der har i projektet været særligt fokus på arbejdsmiljø, ventilation, indeklima, et miljø med en god akustik og opnåelse af en enkel helhed, hvor naturen og lyset bringes med ind i bygningen. Ligesom der er udført B-simrapport til autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Med henblik på de mange fritidsbrugere har det også været vigtigt at skolens arealer er så fleksible og multifunktionelle som muligt.

Planlægningen af ombygningen er sket i tæt samarbejde med brugerne, dvs. skolebestyrelsen, lærere og elever. Der er afholdt workshop som har været med til at forme det meget velfungerende og innovative undervisningsmiljø som Nordagerskolen har i dag.

Udførte ydelser

Projektet indeholder bl.a. følgende ingeniørydelser:

  • Detailprojektering af statiske konstruktioner i forbindelse med etablering af ventilationsanlæg på tag
  • Indeklimaundersøgelser
  • Installationer, ventilation-, el-tekniske anlæg
  • Detailprojektering af CTS-anlæg
  • Følgearbejder i forbindelse med etablering af ventilation
  • Fagtilsyn

Projekteringen foregår i tæt dialog med projektafdelingen for Faaborg Midtfyns Kommune.

INGENIØR'NE er underrådgiver til Arkitekt Charlotte Folke.


Udbudsform

Projektet udføres i fagentreprise.

 

 

Bjarne Linde Jensen

Afdelingschef Odense
Tlf.: +45 22 36 37 24
Mail: blj@ingenior-ne.dk

Se flere Projekter herunder

Gør karriere hos INGENIØR'NE

Se ledige job
Job
Luk
Job