Reference for Diverse om- og tilbygninger samt renoveringer, UC Syddanmark, Esbjerg

Projektet omhandler ombygning og renovering af undervisningslokaler, installationer og udearealer, UC Syddanmark

Totalentreprenør:

Pris:

DKK 45 mio.

Honorarsum:

DKK 4 mio.

Byggeriet

Ombygningen omfatter bl.a. nye auditorier, ombygning af atriumgårde, udvidelse af laboratorier, etablering af nye musiklokaler, tilbygning af nye grupperum, etablering af nyt bevæglab, forbindelsesgange mellem bygninger og totalrenovering af eksisterende undervisningslokaler – i alt ca. 8000 m2.

Endvidere udføres omfattende renoveringer på installationer for EL, VVS, CTS og ventilation samt forbedringer på klimaskærm med særlig fokus på reduktion af energiforbrug, specielt for bygning 1, 2, 3 og 4. I alt ca. 15.000 m2.

Udvendigt etableres nye gårdmiljøer for studie og rekreativt ophold samt renovering og udvidelse af cykelparkeringer og belægninger.

Udførte ydelser

Rådgivningen omfatter totalrådgivning samt ingeniørprojektering, tilsyn og byggeledelse.


Udbudsform

Projektet udføres løbende i fagentreprise.

John Andresen

Direktør, Partner
Tlf.: +45 21 79 81 02
Mail: ja@ingenior-ne.dk

Se flere Projekter herunder

Gør karriere hos INGENIØR'NE

Se ledige job
Job
Luk
Job