Reference for Nyt Rehabiliteringscenter, Kerteminde Kommune

Opførelse af nyt Rehabiliteringscenter.

Bygherre:

Kerteminde Kommune

Areal:

1800 m²

Pris:

DKK 34 mio.

Færdiggjort:

2015 - 2016

Honorarsum:

DKK 850.000

Byggeriet

Rehabiliteringscenterets primære formål er at mindske, udskyde og forebygge behovet for hjælp og pleje hos bl.a. nyligt udskrev-ne sygehuspatienter.

Disse vil blive tilbudt et ophold med fokus på træning og vejled-ning, der muliggør at bevare dagligdagen på egne betingelser og i eget hjem længst muligt.

Byggerier opføres som et flagskib indenfor helende arkitektur, der tager afsæt i en dyb forståelse af, hvad borgeren har brug for: Hvad der skaber tryghed, fremmer sundhed og helbredelse på den enkeltes præmisser.

Det nye rehabiliteringscenter er en cirkelrund form med to mar-kante gavlmotiver mod ankomstsiden og Noret mod syd. Bygnin-gen, der er bearbejdet efter traditionelle byggeprincipper, ind-rammer et centralt gårdrum. Planen er inddelt så der er et tydeligt skel og hierarki mellem private og offentlige zoner, som enkelte steder smelter sammen til fællesrum, der skaber en stor variation og oplevelsesrige gangforløb rundt i huset. Alle borgerstuer ligger yderst med egen terrasse i tæt kontakt til naturen.

Projektet indeholder bl.a. følgende tekniske anlæg:
- Komfortventilation
- VVS-installationer
- Særinstallationer for belysning, døgnrytmelys
- ABA-installationer
- ADK-installationer.

Udførte ydelser

INGENIØR´NE er underrådgiver til RUM Arkitektur A/S som total-rådgiver. INGENIØR’NE udfører komplet projektering af alle inge-niørdiscipliner, herunder konstruktioner, installationer, CTS-anlæg og efterfølgende fagtilsyn.

Opgaven projekteres i Revit/3D.


Udbudsform

Projektet udføres i indbudt fagentreprise.


Har du spørgsmål til projektet er du velkommen til at kontakte mig"


Henrik Bilberg

INGENIØR'NE, Partner, afdelingschef, bygherrerådgiver

Henrik Bilberg

Partner, afdelingschef, bygherrerådgiver
Tlf.: +45 40 11 27 37
Mail: hb@ingenior-ne.dk

Se flere Projekter herunder

Gør karriere hos INGENIØR'NE

Se ledige job
Job
Luk
Job