Reference for Godthåbsparken, afd. 4, Bramming

Totalrådgivning ifm. helhedsplan

Bygherre:

Bramming Boligforening ved Boligkontoret Danmark

Areal:

145 boliger ombygges til 133

Færdiggjort:

2021 - 2023

Byggeriet

Helhedsplanen omfatter renovering og ombygning af 145 boliger fordelt på 3 bygningsafsnit.

I et afsnit er 14 boliger lagt sammen med naboboligen og ombygget til tilgængelighedsboliger.

I øvrige 2 afsnit er badeværelser renoveret og og der er installeret nyt ventilationsanlæg.

Soklerne er udskiftet, murpap er ilagt og der er efterisoleret. Der er monteret nye vinduer og døre i ombygningsboligerne og i 2 afsnit fornys eksisterende tagkonstruktioner.

Udendørsarealer ved og omkring de 7 tilgængelighedsboliger er optimeret således, at de er tilgængelige for kørestolsbrugere.

Udførte ydelser

INGENIØR’NE har varetaget totalrådgivning med ansvar for arkitekt- og ingeniør ydelser, herunder projekteringsledelse, projektledelse, projektering af alle fag, IKT, byggeledelse, fagtilsyn, arbejdsmiljø-koordinering og afleveringsforretning. 

Desuden gennemførelse og afholdelse af den beboerdemokratiske proces med infomøder, byggeudvalgsmøder og beboerinddragelse.

Udarbejdelse af tilstandsvurdering og tilstandsrapport. Til Landsbyggefonden er der foretaget registrering, opmålinger og indtegninger af alle bygningsdele, installationer, ventilationsanlæg, el, vand og varmerør, fjernvarme i terræn, kloak i terræn samt forslag til ændring og optimeringen af alle installationer. Deltagelse i besigtigelse med Landsbyggefonden. Udarbejdelse af økonomiske beregninger for skema A, B og C samt totaløkonomiske beregninger. Upload af materiale til Landsbyggefondens driftsstøtteportal. Udarbejdelse af supplerende rapporter digitalisering af eksisterende bygninger samt behovsanalyser. Afsluttende forhandlinger med Landsbyggefonden om endelig udformning og økonomi for helhedsplanens udførelse.

Projekter er gennemført i overensstemmelse med YBR18/YBL18.


Udbudsform

Fagentreprise.

Louise Kring Falkenstrøm

Projektleder, Bygherrerådgiver
Tlf.: +45 20 80 58 36
Mail: lof@ingenior-ne.dk

Se flere Projekter herunder

Gør karriere hos INGENIØR'NE

Se ledige job
Job
Luk
Job