Reference for Godthåbsparken, afd. 4, Bramming

Totalrådgivning ifm. helhedsplan

Bygherre:

Bramming Boligforening ved Boligkontoret Danmark

Areal:

145 boliger ombygges til 133

Færdiggjort:

2021 - 2023

Byggeriet

Helhedsplanen omfatter renovering og ombygning af 145 boliger fordelt på 3 bygningsafsnit. 14 boliger nedlægges og sammenlægges med naboboligen ved ombygning med nyindretning. de 7 boliger i suteetagen ombygges til tilgængelighed.
I renoveringsboligerne i 2 afsnit renoveres badeværelser og der installeres nyt ventilationsanlæg.
Soklerne udskiftes, murpap ilægges og der efterisoleres. Der monteres nye vinduer og døre i ombygningsboligerne, og i 2 afsnit fornys eksisterende tagkonstruktioner. Udendørsarealer ved og omkring de 7 tilgængelihedsboliger optimeres således, at de bliver tilgængelige for kørestolsbrugere.

Udførte ydelser

Udarbejdelse af tilstandsvurdering og tilstandsrapport. Til Landsbyggefonden er der foretaget registrering, opmålinger og indtegninger af alle bygningsdele, installationer, ventilationsanlæg, el, vand og varmerør, fjernvarme i terræn, kloak i terræn samt forslag til ændring og optimeringen af alle installationer.

Deltagelse i besigtigelse med Landsbyggefonden.

Udarbejdelse af økonomiske beregninger for skema A, B og C samt totaløkonomiske beregninger.
Upload af materiale til Landsbyggefondens driftsstøtteportal.
Udarbejdelse af supplerende rapporter digitalisering af eksisterende bygninger samt behovsanalyser.
Gennemførelse og afholdelse af den beboerdemokratiske proces med infomøder, byggeudvalgsmøder og beboerinddragelse.

Afsluttende forhandlinger med Landsbyggefonden om endelig udformning og økonomi for helhedsplanens udførelse.

Rådgivningen omfatter ligeledes totalrådgivning med ansvar for arkitekt- og ingeniør ydelser, herunder efterfølgende byggeledelse og tilsyn.

Projekter er gennemført i overensstemmelse med YBR18/YBL18.


Udbudsform

Fagentreprise.

Louise Kring Falkenstrøm

Projektleder, Bygherrerådgiver
Tlf.: +45 20 80 58 36
Mail: lof@ingenior-ne.dk

Se flere Projekter herunder

Gør karriere hos INGENIØR'NE

Se ledige job
Job
Luk
Job