Reference for VÆKSTHUSET i Sporbyen, Randers

DOMEA opfører 73 almene boliger i Sporbyen Scandia i Randers

Bygherre:

DOMEA, Randers

Areal:

5425 m²

Færdiggjort:

2018 - 2021

Byggeriet

Byggegrunden er beliggende i den nordlige ende af Sporbyen Scandia som er et nyt byudviklingsområde øst for Randers midtby.
Projektet omfatter ca. 73 boliger i en karrébebyggelse fordelt på 4 etager. Adgang til boligerne sker via svalegange placeret ind mod et fælles gårdrum. Mod syd aftrappes byggeriet og der skabes attraktive tagterrasser på de enkelte niveauer.
Endvidere etableres grønne tagflader, som beboerne kan benytte til fælles opholdsareal samt nyttehaver og væksthuse.
Byggeriet opføres som skalmuret tungt byggeri, der pælefunderes. Svalegange og trapper udføres tilsvarende i beton, mens de ophængte altaner udføres i stål.
I hver bolig etableres en mindre teknikskakt med plads til en præfabrikeret fjernevarmeunit med integreret varmtvandsproduktion samt et decentralt ventilationsanlæg som betjener den enkelte bolig.

Udførte ydelser

Rådgivningen omfatter totalrådgivning med projekteringsledelse ingeniørrådgivning, fagtilsyn og byggeledelse. Underrådgiver på arkitektydelser er TRANSFORM ApS.


Udbudsform

Projektet udbydes i hovedentreprise.

Lasse Ditlevsen

Projektchef
Tlf.: +45 25 94 41 45
Mail: ldi@ingenior-ne.dk

Se flere Projekter herunder

Gør karriere hos INGENIØR'NE

Se ledige job
Job
Luk
Job