03.02.2020

Ny sterilcentral i Randers

Projektet omkring den nye sterilcentral ved Regionshospitalet i Randers skrider planmæssigt frem.

En milepæl er nået. Hovedprojektet til den nye sterilcentral ved Regionshospitalet i Randers, er netop overleveret til Bygherrens granskning.

Særligt for den nye sterilcentral i Randers, er at den opføres på tom grund med direkte forbindelse til det eksisterende Regionshospital gennem eksisterende underjordisk tunnel, for at sikre optimale rammer for den interne forsyning til og fra sterilcentralen på Regionshospitalet Randers.

INGENIØR´NE står for udfærdigelse af ingeniørprojektering, herunder dimensionering og beregning af stærkstrøm, ventilation og køleinstallationer, vandbehandlingsanlæg, brand- og CTS styrings-strategien for det samlede projekt. Herudover komplet projektering for ovenstående installationer, myndighedsgodkendelse, 3D projektering af alle komponenter samt efterfølgende fagtilsyn.

Derudover har INGENIØR’NE stået for den samlede projekteringsledelse herunder IKT-ledelse for det samlede totalentreprenørteam.

Projekteringen er sket i samarbejde med Stokvad Rådgivende ingeniører A/S som har udført projekteringen af kloak, anlæg og konstruktioner samt KHR Architecture. Ligesom der under projekteringen også har været en god dialog, og et godt samarbejde, med Totalentreprenøren, Jorton, og bygherren for opnåelse af bedst muligt resultat.

Se referencen herKontakt os

Har du spørgsmål, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan hjælpe med.
Kontakt os på tlf. 75 18 01 11 eller send os en mail på post@ingenior-ne.dk

Gør karriere hos INGENIØR'NE

Se ledige job
Job
Luk
Job