Reference for DAB | Boligforeningen Fremad Afd. 5 - Åhaven, Esbjerg

Ombygning, tilgængelighed, certificeret brand- og konstruktion af overdækninger og udestuer.

Bygherre:

Boligforeningen Fremad

Arkitekt:

Arkitektfirmaet Rudolf Lolk

Areal:

178 boliger incl. garager og skure | 18.540 m2

Færdiggjort:

2022 - 2024

Byggeriet

Åhaven har en samlet bebyggelse på 178 lejligheder opført i ét plan.

45 boliger ombygges til tilgængelighedsboliger med nye gulve, gulvvarme, nye lofter og vægge i alle rum. I de øvrige 133 boliger sker der en udskiftning af køkken og bad.

Omfang udføres med afsæt i en teknisk vurdering af køkken og badeværelsers stand samt i samråd med bygherre, afdelingsbestyrelsen og den enkelte beboer.

Der etableres ventilationsanlæg i alle boliger med tilslutning til emhætte.

Projektet omfatter desuden udskiftning af tagbeklædning incl. efterisolering iht. gældende BR18 krav. Der lægges nyt tag på eksisterende spær-konstruktion, udskiftning af alle tegl overliggere incl. pap samt om-fugning af facaderne.

Alle tagnedløb tilsluttes enten faskine eller eksisterende regnvandsledninger.

Bæredygtighed: Ved etablering af ny tagflade efterisoleres loftrummet iht. gældende BR18 krav. Der sker også en energioptimering ved etablering af ventilationsanlæg i den enkelte bolig.

Byggeriet udføres i overensstemmelse med ABR18 og YBL18.

Udførte ydelser

INGENIØR'NE står som totalrådgiver for projektledelse og projekteringsledelse, udarbejdelse af arkitekt- og ingeniørprojekt til prækvalifikation og udbud samt byggeledelse arbejdsmiljøkoordinering og fagtilsyn.

Desuden afholdelse af den beboerdemokratiske proces med infomøder beboerinddragelse og workshop samt logistikplaner for genhusning.

Endvidere deltagelse i besigtigelse med Landsbyggefonden, afsluttende forhandlinger med Landsbyggefonden om endelig udformning og økonomi for helhedsplanens udførelse. Udarbejdelse af økonomiske beregninger for skema A, B og C samt totaløkonomiske beregninger. Upload af materiale til Landsbyggefondens driftsstøtte-portal. Udarbejdelse af supplerende rapporter digitalisering af eksisterende bygninger samt behovsanalyser. Udarbejdelse af boliganalyse vedr. tilgængeligheds- og sammenlægningsboliger.

 

 

 


Udbudsform

Storentreprise.


100% besigtigelse af eksisterende bebyggelse incl. 3D scanning. Myndighedsafklaring vedr. lovliggørelse af eksisterende overdækninger og udestuer, herunder inddragelse af beboere."


Michael Jensen

INGENIØR'NE, Afdelingschef Esbjerg, Partner

Michael Jensen

Afdelingschef Esbjerg, Partner
Tlf.: +45 26 84 60 07
Mail: mj@ingenior-ne.dk

Se flere Projekter herunder

Gør karriere hos INGENIØR'NE

Se ledige job
Job
Luk
Job