Reference for AAAB, Hjelmrode

Bygherrerådgivning med fokus på varetagelse af processen overfor Landsbyggefonden samt håndtering og medinddragelse af beboerne.

Bygherre:

AAAB, Aabenraa

Areal:

6240 m²

Pris:

56,5 mio. kr.

Færdiggjort:

2016 - 2019

Byggeriet

INGENIØR’NE har i forbindelse med renoveringsprojektet af AAAB’s afdeling 16, Hjelmrode, varetaget bygherrerådgivningen med særligt fokus på varetagelse af processen overfor Landsbyggefonden samt håndtering og medinddragelse af beboerne.

Sagen omfatter renovering af 48 lejligheder i 2 plan, med renovering af tag, facade, kældertrapper, vinduer og døre, samt badeværelser over råderet.

Gennem hele renoveringsprocessen har beboerne været en væsentlig medspiller i beboerdemokratiske proces med dialogmøder og workshops, har beboerne givet deres input til processen.

Renoveringen af boligområdet har resulteret i en væsentligt energiforbedring af boligerne, som det har været muligt at sælge til forsyningen.

 

Udførte ydelser

Rådgivningen omfatter bygherrerådgivning med håndtering af sagen overfor Landsbyggefonden, økonomi, kontrahering, beboerhåndtering og genhusning. 

INGENIØR’NE har varetaget kommunikationen med Landsbyfonden gennem hele byggeprocessen for rettidig indberetning og opnåelse af fondsmidler. Herunder sikret korrekt upload af materiale til Landsbyggefondens driftsstøtteportal samt gennemførelse af helhedsplan opdelt i støttet og ustøttet arbejde. Fondsarbejdet har også inkluderet økonomiske beregninger for det forventede renoveringsprojekt via skema B, og det realiserede i skema C med baggrund i totaløkonomiske beregninger, samt afsluttende forhandlinger med Landsbyggefonden om endelig udformning og økonomi for helhedsplanens udførelse.


Udbudsform

EU udbud af totalentreprise.


Er der spørgsmål til projektet er du velkommen til at kontakte mig"


Bjarne Burgdorff

INGENIØR'NE, Projektchef, Markedsleder Alment

Bjarne Burgdorff

Projektchef, Markedsleder Alment
Tlf.: +45 24 69 45 30
Mail: bb@ingenior-ne.dk

Se flere Projekter herunder

Gør karriere hos INGENIØR'NE

Se ledige job
Job
Luk
Job