Reference for DAB | Boligforeningen FREMAD - Siriusparken, Esbjerg

Renovering af klimaskærm, ombygning til tilgængelighed og sammenlægning af boliger.

Bygherre:

DAB/Boligforeningen Fremad, afd. 6

Areal:

219 boliger | 18.000 m2

Færdiggjort:

2021 - 2024

Byggeriet

Siriusparken består af 219 boliger samt fælleshuse og vaskerier i Vædderens kvarter 1 – 304 i Esbjerg.

Bebyggelsen er oprindeligt udført som tæt lavt byggeri i tre etaper omkring 1983 – 1987.

Renoveringen omfatter på alle 219 boliger:
- Vindues- og dørudskiftning
- Etablering af decentrale ventilationsaggregater med varmegenvinding direkte i klimaskærm, primært ved vinduer
- Tagudskiftning

For at gøre bebyggelsen mere tidssvarende og attraktiv, ombygges 42 boliger i stueplan til tilgængelighed og 14 boliger beliggende på 1. og 2. sal sammenlægges til 7 boliger.

Byggeriet udføres med støtte fra Landsbyggefonden.

Projektet udføres som del af rammeaftale med DAB.

Udførte ydelser

INGENIØR'NE udfører totalrådgivning med gennemførelse af Projekt- og projekteringsledelse, IKT ledelse, miljø, brand inkl. certificering, anlæg, konstruktioner inkl. certificering, VVS, ventilation og EL, arkitektydelser, brugerinddragelse samt byggeledelse og fagtilsyn.


Udbudsform

Byggeriet udbydes efter udbudsloven i begrænset udbud med prækvalifikation i tre storentrepriser:
• SE01 – Anlæg
• SE02 – Bygning, inklusiv byggeplads
• SE03 - Teknik

Torben Kristiansen

Projektchef
Tlf.: +45 25 94 85 58
Mail: tnk@ingenior-ne.dk

Se flere Projekter herunder

Gør karriere hos INGENIØR'NE

Se ledige job
Job
Luk
Job