Reference for Eurofins Vejen - Udskiftning af ventilationsanlæg i fløj 2 og 3

Udskiftning af eksisterende ventilationsanlæg i tagrum for Eurofins Miljø i Vejen

Bygherre:

Eurofins Miljø A/S

Færdiggjort:

2021 - 2023

Byggeriet

Udskiftning af eksisterende ventilation i tagrum for Eurofins Miljø i Vejen. Der udskiftes ventilation i tagrum for fløj 2 og 3 til nye centrale ventilationsanlæg opstillet på terræn med nye kanaler ført i tagrum. De fremtidige ventilationsanlæg betjener laboratoriefaciliteter, kontor, ovnrum og stacking mv. i stueplan og kælder. For kortlægning af begge tagrum er disse 3D scannet og efterfølgende er alle spær konstruktioner 3D-modelleret i Revit for senere nøjagtig optegning fremtidige ventilationskanaler og installationer. De nye ventilationsanlæg forsynes af eksisterende varmeforsyning forberedt for, at denne snarligt omlægges fra gaskedel til en central varmepumpe under projektering af INGENIØR'NE. Køleforsyningen til de nye ventilationsanlæg kommer fra den fremtidige varmepumpe.

Ombygningen foretages i samarbejde med Eurofins, under hensyn til at deres daglige drift tilrettelægges og respekteres under byggeperioden.

Udskiftningen foretages i fagentrepriser projekteret og ledet af INGENIØR'NE i tæt samarbejde med bygherre.

Projektet indeholder bl.a. følgende anlæg og arbejder:

- Belægnings- og anlægsarbejder omkring fløj 2 og 3
- Statiske konstruktioner på eksisterende spær konstruktioner
- 3D scanning af tagrum, for optegning af spærkonstruktioner foretaget af underleverandør
- Nye varmeforsyninger forberedt for fremtidig konvertering fra gaskedel til varmepumpe
- Procesventilation og særlig ventilation i ovnrum og stacking
- Komfortventilation
- Midlertidig ventilation i byggeperioden
- EL-forsyning og installation for nye ventilationsanlæg
- Forberedelse for nye køleforsyning via central varmepumpe
- CTS-installation for nye ventilationsanlæg og zoner

Udførte ydelser

INGENIØR´NE har stået for projekteringen af alle ingeniørarbejder i fagentrepriser samt efterfølgende fagtilsyn og byggeledelse. Der har under projekteringen været en tæt dialog med bygherren og leverandører.


Udbudsform

Totalrådgivning.

Jack Andersen

Seniorprojektchef, bygherrerådgiver og sundhed
Tlf.: +45 20 46 17 04
Mail: jka@ingenior-ne.dk

Se flere Projekter herunder

Gør karriere hos INGENIØR'NE

Se ledige job
Job
Luk
Job