Reference for B'32 Afd. 35 - Grønlandsparken, Esbjerg

Totalrådgivning ifm. opførelse af 37 almene familieboliger som rækkehuse i hhv. ét og to plan.

Bygherre:

B32 v. DAB

Areal:

37 boliger | 3.750 m²

Færdiggjort:

2020 - 2021

Byggeriet

Bebyggelsen opføres på grunden Grønlandsparken 288-296, 6715 Esbjerg N, hvor to eksisterende institutionsbygninger er fjernet/nedbrudt.

Projektet består af 37 almene familieboliger på hhv. 85 , 103 m2 og 114 , fordelt på 8 bygninger. Tre af bygningerne opføres i to etager, og de resterende opføres i én etage.

Bygningens etageadskillelser etableres med præfabrikerede leca-dækelementer. Der etableres letbeton- og betonvæg-elementer i lejlighedsskel og langs bygningens facader og gavle. Alle øvrige vægge udføres som lette konstruktioner. Alle boliger er topisolerede og opført med store vinduespartier med henblik på at få mest muligt lys ind.

Til projektet hører også en række skure og carporte.

Der er i forbindelse med projekteringen tænkt meget på at skabe et godt miljø. Boligerne har egen lille have samtidig med, at der er tænkt på de grønne fællesarealer for at skabe et godt og trygt miljø. Der er således tale om såvel ældrevenlige som børnevenlige boliger, idet boligerne er tilpasset herefter i forhold til størrelserne.

Området består af meget leret jord, hvilket umuliggør nedsivningen af regnvand på grunden. Der indrettes et overløbsbassin ved de grønne arealer, som midlertidig kan blive fyldt ved voldsomme regnvejrshændelser. Den maksimalt tilladelige vandmængde ledes væk løbende, så bassinet hurtigt tømmes igen.

Byggeriet udføres i overensstemmelse med BR18. 

Udførte ydelser

INGENIØR'NE har som totalrådgiver varetaget projekteringsledelse, samtlige ingeniørdiscipliner, herunder IKT-koordinering, konstruktionsprojekt, kloak og jord, VVS-projekt, ventilationsprojekt, el-projekt, brandstrategi, energirammeberegning samt byggeledelse og fagtilsyn.

Som underrådgiver var tilknyttet TEKT Arkitekterne og Ballinger Acoustics (akustiker).


Udbudsform

Projektet blev udbudt i storentreprise.


Der kan altid opstå udfordringer på byggerier. Succesen for byggeriet handler i høj grad om, hvordan udfordringer tackles. Samarbejdet med bygherren har under projekteringen og udførselsperioden været konstruktivt."


Michael Hvid Jensen

INGENIØR'NE, Ingeniør, Projektleder

Michael Hvid Jensen

Ingeniør, Projektleder
Tlf.: +45 22 16 87 07
Mail: mhj@ingenior-ne.dk

Se flere Projekter herunder

Gør karriere hos INGENIØR'NE

Se ledige job
Job
Luk
Job