Reference for Thors Have

Opførelse af 307 boliger fordelt på 28 punkthuse

Bygherre:

Heimstaden Thors Have MidCo ApS

Arkitekt:

Arkitema Architects, Thomas Crone Antonsen, mobil 91338768, thban@arkitema.dk

Areal:

23.170 m² | 307 boliger

Færdiggjort:

2023 - 2025

Byggeriet

Projektet består af 24 etageboligbebyggelser, som varierer fra 2 til 4 etager samt 4 rækkehusbebyggelser, som varierer fra 1 til 2 etager.

Projektet er udviklet helt fra bunden, fra grundkøb, skitsering, myndigheds dialog i tæt samarbejde med Heimstaden som investor og slutkøber.

Byggeriet er udført med skalmuret tegl med indbyggede recesser og fremspring.

Byggeriet opføres med en kombination mellem faldt tag med murkrone og saddeltag med 20° hældning. Tagene udføres med tagpap. På nogle af de flade tage opstilles solceller.

Alle boliger får adgang til det fri. Boliger i stueetagen får egen terrasse og øvrige etager en altan. Altanerne opføres i beton med værn i en kombination af beton og stål balustre.

Der er i projektet fokus på at skabe optimerede bolig- og udenoms arealer for de kommende beboere.

Mellem punkthusene udføres der stier og grønne opholdsarealer.

Alle boliger udføres med mekanisk ventilation med varmegenvinding og opfylder den frivillige lavenergiklasse i Bygningsreglement BR18.

Bæredygtighed og biodiversitet er et stort fokusområde i projektet. Derfor er der bl.a. også arbejdet med elementer som genbrug af ned-knust tegl, regnvands sø, bibeholdelse af eksisterende træer, lækre opholdsarealer osv.

Projektet DGNB Guld certificeres.

Projektet udføres efter Bygningsreglement BR18 / ABR18.

Udførte ydelser

INGENIØR'NE har udført fuldt ingeniørprojekt på sagen, incl. lyd samt input til DGNB Guld, i tæt samarbejde med totalentreprenør og arkitekt.
Projektet er udført i Konstruktionsklasse KK2 og Brandklasse BK2, og INGENIØR’NE har udført certificering af både konstruktioner og brand via certificeret statiker og certificeret brandrådgiver.

INGENIØR`NE har ydet rådgivning ifm. udvikling af projektet på grund, dialog ved grundkøb samt generel myndighedsdialog med myndigheder for udvikling af projekt i tæt samarbejde med Heimstaden som investor og slutkøber.

 


Udbudsform

Totalentreprise.

Mogens Schmidt

Projektchef, Markedsleder Bolig
Tlf.: +45 20 78 20 03
Mail: ms@ingenior-ne.dk

Se flere Projekter herunder

Gør karriere hos INGENIØR'NE

Se ledige job
Job
Luk
Job