Reference for AB - afd. 23, Ådalsparken

Totalrådgivning ifm. helhedsplan

Bygherre:

AB Esbjerg

Att:

Peter Larsen, Tlf. 76100984

Areal:

606 boliger, 60.000 m2

Færdiggjort:

2014 - 2022

Byggeriet

Helhedsplanen omfatter ombygning af 606 boliger fordelt på 4 bygningsafsnit med totalrenovering, sammenlægning og ny-indretning, nye badeværelser og køkkener, nyt ventilationsanlæg, ombygning til tilgængelighedsboliger med elevator.

Facaden skalmures og efterisoleres. Der monteres nye vinduer, døre og altaner, ligesom eksisterende tagkonstruktion fornys.

Udendørsarealerne renoveres med nye belægninger, opholds- og legepladser i fællesareal, nye haver og terrasser ved alle boliger beliggende i terrænniveau, nyt kloak system i afsnit 1 og renovering i øvrige afsnit, beplantning og nyt nedgravet affaldssystem, udvidelse af parkeringsfaciliteter, grønt landskabsprojekt incl. LAR-løsning i grønne fællesarealer og ny gadebelysning.

Udførte ydelser

Helhedsplanen omfatter bygherrerådgivning og totalrådgivning ifm. helhedsplan samt realisering  af denne. 

INGENIØR’NE varetager bygherrerådgivning samt totalrådgivning projekteringsledelse, ansvar for arkitekt- og ingeniør ydelser, byggeledelse og fagtilsyn.

Derudover udarbejdelse af tilstandsvurdering og tilstandsrapport.

Til Landsbyggefonden er der foretaget registrering, opmålinger og indtegninger af alle bygningsdele, installationer, ventilationsanlæg, el, vand og varmerør, fjernvarme i terræn, kloak i terræn samt forslag til ændring og optimeringen af alle installationer.

Desuden

  • Deltagelse i besigtigelse med Landsbyggefonden.
  • Udarbejdelse af økonomiske beregninger for skema A, B og C samt totaløkonomiske beregninger.
  • Upload af materiale til Landsbyggefondens driftsstøtteportal.
  • Udarbejdelse af supplerende rapporter digitalisering af eksisterende bygninger samt behovsanalyser.
  • Udarbejdelse af boliganalyse vedr. tilgængeligheds- og sammenlægningsboliger.
  • Afsluttende forhandlinger med Landsbyggefonden om endelig udformning og økonomi for helhedsplanens udførelse.

Afholdelse af den beboerdemokratiske proces med infomøder beboerinddragelse og workshop. Desuden logistikplaner for genhusning.


Udbudsform

Totalrådgivning med udbud i fagentreprise.


Igennem hele forløbet, har vi haft et godt samarbejde med beboerne."


Kent Grundell Hansen

INGENIØR'NE, Projektchef

Kent Grundell Hansen

Projektchef
Tlf.: +45 22 19 67 60
Mail: kh@ingenior-ne.dk

Se flere Projekter herunder

Gør karriere hos INGENIØR'NE

Se ledige job
Job
Luk
Job