Reference for AB - afd. 23, Ådalsparken

Renovering og ombygning af 600 boliger

Udarbejdelse af Landsbyggefondsprojekt i totalrådgivning og udbud i fagentreprise

Bygherre:

AB Esbjerg

Areal:

600 boliger, 30.000 m2

Pris:

DKK 614 mio.

Færdiggjort:

2014 - 2022

Byggeriet

Udarbejdelse af tilstandsvurdering og tilstandsrapport. Til Landsbyggefonden er der foretaget registrering, opmålinger og indtegninger af alle bygningsdele, installationer, ventilationsanlæg, el, vand og varmerør, fjernvarme i terræn, kloak i terræn samt forslag til ændring og optimeringen af alle installationer.

Deltagelse i besigtigelse med Landsbyggefonden.

Udarbejdelse af økonomiske beregninger for skema A, B og C samt totaløkonomiske beregninger.
  
Upload af materiale til Landsbyggefondens driftsstøtteportal.

Udarbejdelse af supplerende rapporter digitalisering af eksisterende bygninger samt behovsanalyser.

Udarbejdelse af boliganalyse vedr. tilgængeligheds- og sammenlægningsboliger.

Afholdelse af den beboerdemokratiske proces med infomøder beboerinddragelse og workshop.

Afsluttende forhandlinger med Landsbyggefonden om endelig udformning og økonomi for helhedsplanens udførelse.

Rådgivningen omfatter også gennemførelse af den beboerdemokratiske proces. Logistikplaner for genhusning. Projektering udbud i fagentreprise.

Udførte ydelser

Rådgivningen omfatter totalrådgivning med ansvar for arkitekt- og ingeniør ydelser, herunder efterfølgende byggeledelse og tilsyn.


Udbudsform

Totalrådgivning med udbud i fagentreprise.


Igennem hele forløbet, har vi haft et godt samarbejde med beboerne"


Kent Grundell Hansen

INGENIØR'NE, Projektchef

Kent Grundell Hansen

Projektchef
Tlf.: +45 22 19 67 60
Mail: kh@ingenior-ne.dk

Se flere Projekter herunder

Gør karriere hos INGENIØR'NE

Se ledige job
Job
Luk
Job