Reference for AB - afd. 23, Ådalsparken

Renovering og ombygning af 606 boliger

Udarbejdelse af Landsbyggefondsprojekt i totalrådgivning og udbud i fagentreprise

Bygherre:

AB Esbjerg

Att:

Peter Larsen, Tlf. 76100984

Areal:

606 boliger, 60.000 m2

Færdiggjort:

2014 - 2022

Byggeriet

Helhedsplanen omfatter ombygning af 606 boliger fordelt på 4 bygningsafsnit med totalrenovering, sammenlægning og ny-indretning, nye badeværelser og køkkener, nyt ventilationsanlæg, ombygning til tilgængelighedsboliger med elevator. Facaden skalmures og efterisoleres. Der monteres nye vinduer og døre, ligesom eksisterende tagkonstruktion fornys. Udendørsarealerne optimeres således, at de bliver tilgængelige for kørestolsbrugere.

Udførte ydelser

Udarbejdelse af tilstandsvurdering og tilstandsrapport. Til Landsbyggefonden er der foretaget registrering, opmålinger og indtegninger af alle bygningsdele, installationer, ventilationsanlæg, el, vand og varmerør, fjernvarme i terræn, kloak i terræn samt forslag til ændring og optimeringen af alle installationer.

Deltagelse i besigtigelse med Landsbyggefonden.

Udarbejdelse af økonomiske beregninger for skema A, B og C samt totaløkonomiske beregninger.
  
Upload af materiale til Landsbyggefondens driftsstøtteportal.

Udarbejdelse af supplerende rapporter digitalisering af eksisterende bygninger samt behovsanalyser.

Udarbejdelse af boliganalyse vedr. tilgængeligheds- og sammenlægningsboliger.

Afholdelse af den beboerdemokratiske proces med infomøder beboerinddragelse og workshop.

Logistikplaner for genhusning. Projekteringsledelse udbud i fagentreprise.
Afsluttende forhandlinger med Landsbyggefonden om endelig udformning og økonomi for helhedsplanens udførelse.

Rådgivningen omfatter totalrådgivning med ansvar for arkitekt- og ingeniør ydelser, herunder efterfølgende byggeledelse og tilsyn.


Udbudsform

Totalrådgivning med udbud i fagentreprise.


Igennem hele forløbet, har vi haft et godt samarbejde med beboerne."


Kent Grundell Hansen

INGENIØR'NE, Projektchef

Kent Grundell Hansen

Projektchef
Tlf.: +45 22 19 67 60
Mail: kh@ingenior-ne.dk

Se flere Projekter herunder

Gør karriere hos INGENIØR'NE

Se ledige job
Job
Luk
Job