Reference for B32 Hedegårdene

Totalrådgivning i forbindelse LBF helhedsplan

Bygherre:

B32 v/DAB

Arkitekt:

Aarkitektfirmaet Rudolf Lolk

Areal:

512 lejligheder | 27.000 m2

Færdiggjort:

2021 - 2024

Byggeriet

Helhedsplanen omfatter ombygning og renovering af 489 boliger fordelt på 24 etageblokke i 4 gårdrum. Hver boligblok består af 2-3 opgange med i 4 etager. Efter renoveringen består den samlede bebyggelse af i alt 517 boliger.

83 boliger fremtidssikres med tilgængelighed og 36 boliger fremtidssikres som studieboliger. Der renoveres og installeres nye badeværelser/toilet og ventilationsanlæg med varmegenvinding, ligesom vandinstallationer skiftes. I alle lejligheder friskes overflader op og fornys. Trappeopgange gøres lyse og venlige med glaspartier. Der etableres nye depotrum

Renoveringen omfatter desuden facaderenovering hvor eksisterende facader malerbehandles, der sættes ny beklædning på gavle og altaner udskiftes. Terrassedøre/skydedøre udskiftes i stueplan.

Desuden etableres nyt affaldssortering, nye parkeringsarealer og nye grønne arealer.

Renoveringen udføres i overensstemmelse med ABR18/YBL18.

Udførte ydelser

Totalrådgivningen med ansvar for arkitekt- og ingeniør ydelser, herunder:

Deltagelse i besigtigelse med Landsbyggefonden.

Afsluttende forhandlinger med Landsbyggefonden om endelig udformning og økonomi for helhedsplanens udførelse.

Udarbejdelse af økonomiske beregninger for skema A, B og C samt totaløkonomiske beregninger.

Upload af materiale til Landsbyggefondens driftsstøtteportal.

Udarbejdelse af supplerende rapporter digitalisering af eksisterende bygninger samt behovsanalyser.

Udarbejdelse af boliganalyse vedr. tilgængeligheds- og sammenlægningsboliger.

Afholdelse af den beboerdemokratiske proces med infomøder beboerinddragelse og workshop.

Logistikplaner for genhusning. Projekteringsledelse udbud i storentreprise.

Udførelse af alle ingeniør discipliner samt håndtering af projektledelse.

Byggeledelse.

 


Udbudsform

Projektet udbydes i storentreprise med INGENIØR´NE som byggeleder.

Michael Jensen

Projektchef, Partner
Tlf.: +45 26 84 60 07
Mail: mj@ingenior-ne.dk

Se flere Projekter herunder

Gør karriere hos INGENIØR'NE

Se ledige job
Job
Luk
Job