Reference for B32 Hedegårdene

Totalrådgivning i forbindelse LBF helhedsplan

Bygherre:

B32 v/DAB

Arkitekt:

Aarkitektfirmaet Rudolf Lolk

Areal:

512 lejligheder | 27.000 m2

Færdiggjort:

2021 - 2025

Byggeriet

Projektet består overordnet af fuld eller delvis ombygning af boligerne, tagudskiftning og facaderenovering.

Helhedsplanen omfatter ombygning og renovering af 489 boliger fordelt på 24 etageblokke i 4 gårdrum. Hver boligblok består af 2-3 opgange med 4 etager. Efter renoveringen består den samlede bebyggelse af i alt 517 boliger. Beboerne bliver genhuset i 168 boliger og øvrige 312 lejligheder bebos under renoveringen.

83 boliger fremtidssikres med tilgængelighed og 36 boliger fremtidssikres som studieboliger. Der renoveres og installeres nye badeværelser/toilet og ventilationsanlæg med varmegenvinding, ligesom vandinstallationer skiftes. I alle lejligheder friskes overflader op og fornys. Trappeopgange gøres lyse og venlige med glaspartier. Der etableres nye depotrum

Renoveringen omfatter desuden facaderenovering hvor eksisterende facader malerbehandles, der sættes ny beklædning på gavle og altaner udskiftes. Terrassedøre/skydedøre udskiftes i stueplan.

Desuden etableres nyt affaldssortering, nye parkeringsarealer og nye grønne arealer.

Renoveringen udføres i overensstemmelse med ABR18/YBL18.

Udførte ydelser

INGENIØR’NE varetager som totalrådgiver ansvaret for arkitekt- og ingeniør ydelser, herunder: projekteringsledelse, udførelse af alle ingeniørdiscipliner, projektledelse, byggeledelse og fagtilsyn,  aflevering og 1- års eftersyn samt teknisk bygherrerådgivning,

Desuden afholdelse af den beboer-demokratiske proces med infomøder beboerinddragelse og workshop samt logistikplaner for genhusning.

Endvidere deltagelse i besigtigelse med Landsbyggefonden, afsluttende forhandlinger med Landsbyggefonden om endelig udformning og økonomi for helhedsplanens udførelse. Udarbejdelse af økonomiske beregninger for skema A, B og C samt totaløkonomiske beregninger. Upload af materiale til Landsbyggefondens driftsstøtte-portal. Udarbejdelse af supplerende rapporter digitalisering af eksisterende bygninger samt behovsanalyser. Udarbejdelse af boliganalyse vedr. tilgængeligheds- og sammenlægningsboliger.

 

 


Udbudsform

Storentreprise med INGENIØR´NE som byggeleder.

Michael Jensen

Afdelingschef Esbjerg, Partner
Tlf.: +45 26 84 60 07
Mail: mj@ingenior-ne.dk

Se flere Projekter herunder

Gør karriere hos INGENIØR'NE

Se ledige job
Job
Luk
Job