Reference for Dalsbo Plejehjem

Opførelse af nyt plejehjem

Bygherre:

Kerteminde Kommune, Rasmus Kortegaard Dam, 23 67 03 72, rada@kerteminde.dk

Totalentreprenør:

Hansson & Knudsen A/S, tlf. 66 12 08 10

Areal:

3.669 m² / herunder 42 boliger á 65 m²

Færdiggjort:

2023 - 2024

Byggeriet

Projektet vedrører opførelsen af nyt plejehjem i én etage i Rynkeby, Kerteminde Kommune.

Plejehjemmet kommer til at indeholde 42 boliger fordelt i to boligenheder. De to boligenheder får selvstændige spise- og opholdsarealer, samt arealer til personalet som er beskæftiget i afdelingen. De to boligenheder sammenbygges af en service- og administrationsafdeling, som bl.a. rummer anretter-køkken, med tilhørende opbevaring og kølerum, café- og terapi-område, frisør og aktivitetsrum samt en hel administrationsbygning med kontorer, teknikrum, omklædningsfaciliteter, vaskeri mv.

Byggeriet opføres på en nuværende mark i udkanten af Rynkeby. Omkring bygningen udføres opholdsarealer til beboerne ligesom der etableres en mindre hønsegård. I udkanten af matriklen anlægges offentlige stier, som fører til den bagerste del af området. Denne del af området er planlagt som rekreativt område med egen regnvands sø til opsamling af regnvand fra den nye bebyggelse.

Energirammen er presset på projektet, som skal opvarmes vha. en gaskedel. Der udføres tiltag, i det omfang det er muligt, for at kompensere for dette. Bl.a. vha. solceller, velisolerede konstruktioner mv.

INGENIØR’NE arbejder i delt rådgivning med ERIK Arkitekter, som varetager arkitektfaglige arbejder. Arbejderne udføres i overensstemmelse med ABR18 og YBL18.

Udførte ydelser

Varetagelse af projekteringen af ingeniør-disciplinerne brand, konstruktioner, EL, VVS, VENT, CTS, Anlæg og lyd.

Ballinger Acoustics er underrådgiver til INGENIØR’NE.


Udbudsform

Totalentreprise.


Det er med stor glæde, at INGENIØR’NE bidrager til opførelsen af et nyt og moderne plejehjem i Rynkeby. Projektet blev vundet på baggrund af et dispositionsforslag, udarbejdet i tæt samarbejde med totalentreprenøren og arkitekten. Selvom vores fælles tilbud var det dyreste af de bydende, vægtede arkitektonisk værdi, brugerinddragelsesprocesser, installationsprincipper og det erfarne team så højt, at vi blev valgt."


Bjarne Linde Jensen

INGENIØR'NE, Afdelingschef Odense

Bjarne Linde Jensen

Afdelingschef Odense
Tlf.: +45 22 36 37 24
Mail: blj@ingenior-ne.dk

Se flere Projekter herunder

Gør karriere hos INGENIØR'NE

Se ledige job
Job
Luk
Job