Reference for Hjertet, Ikast

Opførelse af ny bygning til brug for skole, kultur- og idrætfaciliteter.

Desuden kontorlokaler og butikker til udlejning

Rådgivningen omfatter ingeniørprojektering

Bygherre:

ISIB Ejendomsselskab A/S

Totalentreprenør:

KPC A/S

Areal:

4000 m²

Færdiggjort:

2017 - 2018

Byggeriet

Ejendomsselskabet bag International School Ikast Brande (ISIB) opfører nyt byggeri på 4000 m2, som indeholder nye undervisningslokaler, sportshal og omklædningsfaciliteter, kontorer, butik, fællestorv med scenefaciliteter og forskellige multirum/refleksionsrum.

Bygningen skal anvendes til undervisning af ISIB’s ældste elever og til idræt og musikundervisning. Herudover skal kontorlokaler og butik lejes ud til Ikast-Brand Kommune og multirum kan lejes af foreninger.
 
Byggeriet er specielt i forhold til at alle facader og alle tagflader er beklædt med trælister. Tilsvarende er trælister et gennemgående tema inde i bygningen.

Bygningens konstruktioner er udført i en kombination af stål og beton for at imødekomme bygningens specielle arkitektur.

Udenomsarealerne designes med et aktivitetsbånd med skaterfaciliteter, en lang række sportsfaciliteter og der anlægges en sø hvor alt overfladevand forsinkes inden det føres til recipient.

Udførte ydelser

INGENIØR’NE har forestået projekteringen af alle ingeniørfag, herunder lyd og brand. Arkitektfirmaet C.F. Møller har været arkitekt på byggeriet.


Udbudsform

Rådgivningen er gennemført i totalentreprise sammen med KPC Herning A/S.


Byggeriet er specielt i forhold til, at alle facader og tagflader er beklædt med trælister."


Erling Hjorth Sørensen

INGENIØR'NE, Civilingeniør, Partner

Erling Hjorth Sørensen

Civilingeniør, Partner
Tlf.: +45 60 29 32 30
Mail: ehs@ingenior-ne.dk

Se flere Projekter herunder

Gør karriere hos INGENIØR'NE

Se ledige job
Job
Luk
Job