Reference for P-hus Asger Jorn

Danmarks første DGNB certificerede parkeringshus

Bygherre:

By & Havn

Areal:

20.000 m²

Færdiggjort:

2023 - 2024

Byggeriet

Opførelse af Danmarks første DGNB Guld-certificerede P-hus.

Byggeriet bærer præg af bæredygtighed. Tagetagen vil indeholde stor biodiversitet, og facaderne udføres med ålegræs. Derudover, er der indtænkt nærgenbrugsstation i stueetagen, som også vil have positiv effekt på bæredygtighedsaspektet.

Byggeriet indeholder 616 parkeringspladser, som er fordelt på seks etager. Stueetagen udføres med højere etagehøjde, for at give plads til fem handicapbusser.

Parkeringshuset etableres med to spiralformede ramper også kaldet rotunder. Rotunderne placeres i den ene ende af parkeringshuset, hvilket sikrer et godt flow i parkeringshuset. Der etableres tre trappeopgave inde i parkeringshuset og to elevatorer med adgang til tagetagen.

Taget forberedes til taghaver med mulighed for fremtidig restaurant. Dette fordelt på ca. 20.000 m².

I husets stueetage forberedes til en ny nærgenbrugsstation på ca. 530 m², som kan anvendes af beboerne i nærområdet. I forlængelse af denne skabes et levende og inviterende udendørs opholdsrum. Funktionen heraf er ikke helt besluttet, men kan bruges til f.eks. små genbrugsmarkeder, byttestationer, eksperimenter med genbrugsmaterialer og andre sociale aktiviteter. 

Foran genbrugsstationen snor en udvendig trappe sig ind i bygningsmassen og ud igen, hvor der vil være mulighed for at komme op til tagetagen. Her åbner en ny verden sig med udsigt over byen, hvor der forberedes til tagfarm/haver.

Taget indbyder derudover til aktivitet og ophold. Det er påtænkt, at der kan opføres restaurant, madskole og orangeri til fælles brug på taget. I haven findes grønne bælter udlagt som nyttehaver kombineret med amfiteater, gadekær, højbede, udekøkken, bistader, udsigtsplateauer og meget andet. Taget sammenbygges derudover med nabobygningen Himmelbyen, hvor der vil være direkte adgang.

Projektet udføres efter ABR18/YBL18.

Udførte ydelser

INGENIØR'NE har varetaget projektledelse, IKT-ledelse, projektering af konstruktioner inkl. KK3 certificering, el, VVS, anlæg, AMK-P og commissioning. Desuden bæredygtighedsledelse, fungeret som DGNB-audithor samt udarbejdet LCA- og LCC-beregning.

 


Udbudsform

Totalentreprise.

Michael Hvid Jensen

Fagchef Konstruktioner
Tlf.: +45 22 16 87 07
Mail: mhj@ingenior-ne.dk

Se flere Projekter herunder

Gør karriere hos INGENIØR'NE

Se ledige job
Job
Luk
Job