Reference for Åbyen II, Huginsvej 1, Åbyhøj

Bygherre:

Industriens Pension

Totalentreprenør:

Raundahl & Moesby A/S

Areal:

16.800 m²

Pris:

240 mio. kr.

Færdiggjort:

2019 - 2021

Byggeriet

De 190 lejeboliger incl. fællesadgangsarealer er fordelt på en 5-6 etagers lukket karre-bygning med et indre fælles gårdrum. Byggeriet udføres med fuld opvarmet kælder under boligdelen, hvor der etableres depotrum, cykelparkering og teknikrum. Under jorden på 3 sider af karren udføres P-kælder for biler.

 

Bygningen er udført med bagmure og lejlighedsskel i betonelementvægge og etageadskillelser er udført med betonhuldæk med ovenliggende gulvopbygning i form af Termotech og slidlag.

Skillevægge er udført af porebetonblokke opmuret på stedet, suppleret med lette gipsvægge omkring tekniske installationer. Klimaskærmen er en udført af tegl.

Bygningen er med fladt tag og tagpap.

I tagniveau på 5. sal etableres fælles tagterrasser med tilhørende væksthuse, som hver deles mellem 2 opgange.

Bygningen opfylder energikrav 2015. Dette er opnået vha. fornuftige isoleringstykkelser, gode vinduer/yderdøre og med mekanisk ventilation med varmegenvinding, etableret som decentrale anlæg i de enkelte boliger. Det er således lykkedes at projekterer uden brug af solceller.

Udførte ydelser

Rådgivningen omfatter alle ingeniørydelser herunder anerkendt statikergodkendelse pga. høj sikkerhedsklasse, samt lyd og brand.

Samarbejdet er foregået med Arkitektfirmaet Luplau & Poulsen i Århus.


Udbudsform

Totalentreprise


Hvis du har spørgsmål til projektet, er du velkommen til at kontakte mig"


Lars Lomholt Nielsen

INGENIØR'NE, Gruppeleder Konstruktioner/Projektchef, Aarhus

Lars Lomholt Nielsen

Gruppeleder Konstruktioner/Projektchef, Aarhus
Tlf.: +45 20 65 86 51
Mail: lln@ingenior-ne.dk

Se flere Projekter herunder

Gør karriere hos INGENIØR'NE

Se ledige job
Job
Luk
Job