Reference for Om og tilbygning af Isværket, Esbjerg

Etablering af nyt kontordomicil "Isværket" på Torskekaj på Esbjerg Havn.

Kontorbygningen er hævet en etage over terræn med parkeringshus.

Rådgivningen omfatter ingeniørprojektering, byggeledelse og fagtilyn

Bygherre:

Isværket A/S

Att:

Peter Jensen Toft

Areal:

4800 m²

Færdiggjort:

2015

Byggeriet

Projektet består af et kontorhus i 3 etager på ca. 4300 m2 samt   lagerfaciliteter på ca. 500 m2.

Under kontorbygningen etableres parkering i terræn, således at selve kontorbygningen er hævet én etage over terræn og dermed sikret mod stormflod. Huset kan opdeles i 9 forskellige mindre erhvervslejemål og der etableres fælles kantine.

Der udføres facaderenovering af ca. 5000 m2. eksisterende facader på de tilstødende gamle isværksbygninger.

Arkitektfirmaet Rudolf Lolk A/S har været arkitekt på opgaven.

Udførte ydelser

Rådgivningen omhandler projektering af alle ingeniørfag. Der er bl.a. udført projekt for pilotering af bygningen, og der er udført projekt for nedbrydning af den eksisterende Isværksbygning.

Der er udført myndighedsprojekt og komplet udbudsmateriale med tegninger, tilbudslister og beskrivelser.

Rådgivningen omhandler projekteringsledelse samt byggeledelse på sagen.


Udbudsform

Projektet udføres i fagentreprise.


Har du spørgsmål til projektet er du velkommen til at kontakte mig."


Erling Hjorth Sørensen

INGENIØR'NE, Civilingeniør, Partner

Erling Hjorth Sørensen

Civilingeniør, Partner
Tlf.: +45 60 29 32 30
Mail: ehs@ingenior-ne.dk

Se flere Projekter herunder

Gør karriere hos INGENIØR'NE

Se ledige job
Job
Luk
Job