Reference for Isværket, Esbjerg

Om- og tilbygning af nyt kontordomicil "Isværket" på Torskekaj på Esbjerg Havn

Rådgivningen omfatter ingeniørprojektering, byggeledelse og fagtilsyn

Bygherre:

Isværket A/S

Areal:

4800 m²

Færdiggjort:

2015

Byggeriet

Projektet består af et kontorhus i 3 etager på ca. 4300 m2 samt lagerfaciliteter på ca. 500 m2.

Under kontorbygningen er etableret parkering i terræn, således at selve kontorbygningen er hævet én etage over terræn og dermed sikret mod stormflod. Huset kan opdeles i 9 forskellige mindre erhvervslejemål og der er etableret fælles kantine.
Der er udført facaderenovering af ca. 5000 m2 eksisterende facader på de tilstødende gamle isværksbygninger.

Arkitektfirmaet Rudolf Lolk A/S har været arkitekt på opgaven.

Udførte ydelser

Rådgivningen omhandler projektering af alle ingeniørfag. Der er bl.a. udført projekt for pilotering af bygningen og for nedbrydning af den eksisterende Isværksbygning.

Der er udført myndighedsprojekt og komplet udbudsmateriale med tegninger, tilbudslister og beskrivelser.

Rådgivningen omhandler projekteringsledelse samt byggeledelse på sagen.


Udbudsform

Projektet er udført i fagentreprise.


Har du spørgsmål til projektet er du velkommen til at kontakte mig."


Erling Hjorth Sørensen

INGENIØR'NE, Civilingeniør, Partner

Erling Hjorth Sørensen

Civilingeniør, Partner
Tlf.: +45 60 29 32 30
Mail: ehs@ingenior-ne.dk

Se flere Projekter herunder

Gør karriere hos INGENIØR'NE

Se ledige job
Job
Luk
Job