Reference for Regionshospitalet Horsens, Bygning 14

Ombygning af sengeafsnit til Analysehal til blodprøve og biokemi.

Bygherre:

Region Midt, Regionshospitalet Horsens

Arkitekt:

ERIK Arkitekter

Areal:

990 m²

Færdiggjort:

2022 - 2023

Byggeriet

Projektet omfatter flytning og projektering af lokaler for laboratorium for blodprøver og biokemi, herunder samprojektering med Roche, som leverer analyseudstyret til analysehallen.

Projektet indeholder projektering i totalrådgivning af alle rum i projektet samt forsyninger og tilslutninger til alt udstyr angivet i apparaturlisten, som er omfattende. I projektet skal der installeres fuldautomatisk analyseudstyr for blodprøver både præanalysen samt analysehallen, som udgør i alt ca. 260 af det samlede projekt. Herudover vagtværelse, laboratorier for prøvefordeling, urin, blod- og knogleserologi, allergi, validering, blandingsrum, POCT samt kølerum, teknik og lagerfaciliteter med tilhørende rum for affald og vandbeholdningsanlæg.

Herudover projekteres trykluftanlæg, vandbehandlingsanlæg samt rørpostanlæg og UPS-anlæg.

Projektet udarbejdes efter ABR18 og YBL18 med tilhørende faser.

Projektet udføres med sygehus i fuld drift udenfor ombygningsområdet.

Projektet udføres med INGENIØR'NE som totalrådgiver med ERIK Arkitekter som underrådgiver.

Udførte ydelser

Der udarbejdes dispositionsforslag, projektforslag og myndighedsprojekt samt udbudsprojekt med tilhørende bygherregranskning og godkendelse pr. fase. Herudover tilbudshentning samt kontrahering, udbudsprojekt, projektopfølgning, mangelgennemgang, aflevering og 1-års eftersyn. INGENIØR'NE har forestået projekteringsledelsen, IKT-ledelsen, byggeledelsen og fagtilsyn samt AMK-P + B og haft det totaløkonomiske ansvar for projektet. Projektet indeholder certificering af brand (BK3) samt certificering af konstruktioner (Kl. 2).

Projektet har opfattet teknisk rådgivning og bistand vedrørende AMK-P + B konstruktioner, commissioning, VVS, ventilation, EL, miljø og CTS. Herudover rådgivning i forbindelse med projektering af forsyningsveje samt budgetansvar for projektets økonomiske ramme.


Udbudsform

Projektet er udbudt i fagentreprise.


"INGENIØR'NE har håndteret rollen som totalrådgiver professionelt og til vores fulde tilfredshed.”

Tim Krøyer Madsen
Projektchef
Regionshospitalet Horsens"


Jack Andersen

INGENIØR'NE, Projektchef, Markedsleder Sundhed

Jack Andersen

Projektchef, Markedsleder Sundhed
Tlf.: +45 20 46 17 04
Mail: jka@ingenior-ne.dk

Se flere Projekter herunder

Gør karriere hos INGENIØR'NE

Se ledige job
Job
Luk
Job