Reference for Søren Frichs Vej, Århus

Opførelse af 102 ungdomsboliger og fællesarealer incl. dagligvarebutik i stueetagen.

Bygningen er udført med fuld kælder under samt P-kælder for biler og cykler.

Rådgivningen omfatter ingeniørydelser herunder anerkendt statikergodkendelse p.g.a. høj sikkerhedsklasse.

Bygherre:

INNOVATOR

Totalentreprenør:

Raundahl & Moesby

Att:

Dan K. Mouritsen, tlf. 29 37 00 21

Areal:

9.463 m²

Færdiggjort:

2015 - 2017

Byggeriet

De 102 ungdomsboliger incl. fællesadgangsarealer er fordelt på en 4-7 etagers vinkel karre bygning. Byggeriet udføres med fuld kælder under, hvor der etableres depotrum, teknikrum og P-kælder for biler og cykler. Herudover er stueetagen indrettet med en dagligvarebutik på ca. 1000 m². På taget over dagligvarebutikken udføres der et grønt tag, hvor personer kan opholde sig.

Bygningen er udført med bagmure og lejlighedsskel i betonelementvægge og etageadskillelser er udført med betonhuldæk med ovenliggende gulvopbygning i form af isolering og slidlag.

Skillevægge er udført af porebetonblokke opmuret på stedet. Klimaskærmen er en blanding af tegl og beton. Bygningen er med fladt tag og tagpap.

Altangangselementer er udført i beton og med galvaniseret stålværn.

Bygningen opfylder energikrav 2015. Dette er opnået vha. fornuftig isoleringstykkelser, gode vinduer/yderdøre og med mekanisk ventilation med varmegenvinding i de enkelte boliger, samt solceller på tag.

 

Udførte ydelser

Samarbejdet er foregået med Arkitektfirmaet Arkitema i Århus.

Rådgivningen omfatter alle ingeniørydelser herunder anerkendt statikergodkendelse pga. høj sikkerhedsklasse, lyd og brand.


Udbudsform

Projektet udføres i totalentreprise.


Har du spørgsmål til projektet er du velkommen til at kontakte mig."


Mogens Schmidt

INGENIØR'NE, Ingeniør, Projektleder

Mogens Schmidt

Ingeniør, Projektleder
Tlf.: +45 20 78 20 03
Mail: ms@ingenior-ne.dk

Se flere Projekter herunder

Gør karriere hos INGENIØR'NE

Se ledige job
Job
Luk
Job