Reference for THANK GOD ITS FRIDAY, restaurant

Omfattende ombygning og sammenbygning af nederste etager i 2 eksisterende strøgejendomme for etablering af ny restaurant. 

Bygherre:

Nordic Service Partners A/S

Færdiggjort:

2015 -

Byggeriet

Ombygningen bestod i sammenlægning af 2 eksisterende gamle bygninger i 5 etager, beliggende midt på Højbro Plads i København. Den nye restaurant fordeler sig over 3 etager, og eksisterende gavle mellem bygningerne blev fjernet på 2 af disse etager.  

Udførte ydelser

INGENIØR´NE forestod komplet projektering af alle installationer, udførelse af fagtilsyn for både installationer og konstruktioner, samt delvis byggeledelse.

Køkkenindretning blev udført i tæt samarbejde med køkkenleverandøren Ken storkøkken. Projekteringen omfattede desuden projektering af fjernkøl, flere dybtliggende pumpebrønde, emhætter, ventilationsanlæg med køl, samt fedtudskiller med særlig tømningsanordning ud mod Højbro Plads.  


Udbudsform

Fagentreprise

Se flere Projekter herunder

Gør karriere hos INGENIØR'NE

Se ledige job
Job
Luk
Job