Reference for EMS Esbjerg

Ny kontorbygning og haller.

Bygherre:

KENSO Group Ejendomme

Areal:

4250 m²

Færdiggjort:

2021 - 2022

Byggeriet

Opførelse af ny kontorbygning i 2 etager på ca. 1.200 , kælder under kontorbygning på ca. 300 , mellemgang mod eksisterende bygninger på ca. 200 , smedeværksted i 12 meters højde på ca. 1.200 og smedeværksted i 18 meters højde på ca. 1.650 .

Desuden anlægges belægningsarealer på ca. 4.500 og ny overkørsel til offentlig vej.

Rådgivningen foretages jfr. ABR18.

 

Udførte ydelser

INGENIØR'NE har været totalrådgiver og ansvarlig for planlægning, projektering, udbud, tilbudsindhentning, projektopfølgning, rådgivning for alle ingeniørfag og fagtilsyn.

INGENIØR’NEs ydelser på projektet i detaljer:

 • Afholdelse af bygherremøder
 • Afholdelse af myndighedsmøder
 • Udarbejdelse af ingeniørydelser
 • Gennemførelse af projektgranskning
 • Projekteringsledelse, herunder tidsplan
 • Afholdelse af projekteringsmøder
 • Opfølgning på kvalitetssikring
 • Kontrahering i fællesskab med klienten
 • Udarbejdelse af forslag til entreprisekontrakter
 • Projektopfølgning samt dialog med underentreprenører
 • Udarbejdelse af tilsyns- og kontrolplaner til brug for byggeledelsen og fagtilsyn.
 • Byggeledelse og tilsyn samt sikkerhedskoordinator P og B
 • Afholdelse af afleveringsforretning inkl. koordinering ifm. funktionstest af tekniske installationer
 • Miljøgodkendelse ved myndigheder
 • Geotekniske undersøgelser
 • Jordhåndteringsplaner

Arkitektfirmaet Rudolf Lolk A/S er underrådgiver på projektet.


Udbudsform

Fagentreprise.

Erling Hjorth Sørensen

Produktionschef, Partner
Tlf.: +45 60 29 32 30
Mail: ehs@ingenior-ne.dk

Se flere Projekter herunder

Gør karriere hos INGENIØR'NE

Se ledige job
Job
Luk
Job