Reference for EMS Esbjerg

Ny kontorbygning og haller.

Bygherre:

KENSO Group Ejendomme

Areal:

4250 m²

Færdiggjort:

2021 - 2022

Byggeriet

Opførelse af ny kontorbygning i 2 etager på ca. 1.200 , kælder under kontorbygning på ca. 300 , mellemgang mod eksisterende bygninger på ca. 200 , smedeværksted i 12 meters højde på ca. 1.200 og smedeværksted i 18 meters højde på ca. 1.650 .

Desuden anlægges belægningsarealer på ca. 4.500 og ny overkørsel til offentlig vej.

Rådgivningen foretages jfr. ABR18.

 

Udførte ydelser

INGENIØR'NE er totalrådgiver på projektet og ansvarlig flg. ydelser:
- Afholdelse af bygherremøder.
- Afholdelse af myndighedsmøder.
- Udarbejdelse af ingeniørydelser.
- Gennemførelse af projektgranskning.
- Projekteringsledelse, herunder tidsplan.
- Afholdelse af projekteringsmøder.
- Opfølgning på kvalitetssikring.
- Kontrahering i fællesskab med klienten.
- Udarbejdelse af forslag til entreprisekontrakter.
- Projektopfølgning samt dialog med underentreprenører.
- Udarbejdelse af tilsyns- og kontrolplaner til brug for byggeledelsen og fagtilsyn.
- Byggeledelse og tilsyn samt sikkerhedskoordinator P og B.
- Afholdelse af afleveringsforretning inkl. koordinering ifm. funktionstest af tekniske installationer.
- Miljøgodkendelse ved myndigheder.
- Geotekniske undersøgelser
- Jordhåndteringsplaner

Arkitektfirmaet Rudolf Lolk A/S er underrådgiver på projektet.


Udbudsform

Fagentreprise.

Erling Hjorth Sørensen

Produktionschef, Partner
Tlf.: +45 60 29 32 30
Mail: ehs@ingenior-ne.dk

Se flere Projekter herunder

Gør karriere hos INGENIØR'NE

Se ledige job
Job
Luk
Job