Reference for EMS Esbjerg

Ny kontorbygning og haller.

Bygherre:

KENSO Group Ejendomme

Areal:

4250 m2

Færdiggjort:

2021 - 2022

Byggeriet

Opførelse af ny kontorbygning i 2 etager på ca. 1.200 m2, kælder under kontorbygning på ca. 300 m2, mellemgang mod eksisterende bygninger på ca. 200 m2, smedeværksted i 12 meters højde på ca. 1.200 m2 og smedeværksted i 18 meters højde på ca. 1.650 m2.

Desuden anlægges belægningsarealer på ca. 4.500 m2 og ny overkørsel til offentlig vej.

Rådgivningen foretages jfr. ABR18.

 

Udførte ydelser

INGENIØR'NE er totalrådgiver på projektet og ansvarlig flg. ydelser:
- Afholdelse af bygherremøder. Afholdelse af myndighedsmøder.
- Udarbejdelse af ingeniørydelser.
- Gennemførelse af projektgranskning.
- Projekteringsledelse, herunder tidsplan.
- Afholdelse af projekteringsmøder.
- Opfølgning på kvalitetssikring.
- Kontrahering i fællesskab med klienten.
- Udarbejdelse af forslag til entreprisekontrakter.
- Projektopfølgning samt dialog med underentreprenører.
- Udarbejdelse af tilsyns- og kontrolplaner til brug for byggeledelsen og fagtilsyn.
- Byggeledelse og tilsyn samt sikkerhedskoordinator P og B.
- Afholdelse af afleveringsforretning inkl. koordinering ifm. funktionstest af tekniske installationer.
- Miljøgodkendelse ved myndigheder.
- Geotekniske undersøgelser
- Jordhåndteringsplaner

Arkitektfirmaet Rudolf Lolk A/S er underrådgiver på projektet.

 


Udbudsform

Fagentreprise.

Erling Hjorth Sørensen

Civilingeniør, Partner
Tlf.: +45 60 29 32 30
Mail: ehs@ingenior-ne.dk

Se flere Projekter herunder

Gør karriere hos INGENIØR'NE

Se ledige job
Job
Luk
Job