Reference for Steno Diabetes Center Odense

Opførelse af diabetescenter på NYT OUH, som sammenbygges med voksenpsykiatri og somatiske. Projektet opføres i hhv. 4 og 5 etager samt parkeringskælder.

Bygherre:

Nyt OUH

Totalentreprenør:

5E Byg

Areal:

19.353 m2

Færdiggjort:

2020 - 2023

Byggeriet

På Nyt OUH opføres et nyt diabetescenter med tilhørende undersøgelses- og behandlingsrum, CT-scanner, laboratorier/forskning, personalefaciliteter, cafeområde, receptionsområde, træningsområde, opholdsområder, kontorer, mødelokaler, logistiksystemer, bufferlager, konferencerum til 250 personer mv. Midt i bygningen er et stort gennemgående åbent atrium. På en del af taget udføres tagterrasse. I kælder etableres parkering for ca. 80 biler.

Projektet består af 19.353 m² nybyggeri som skal sammenbygges med henholdsvis Voksenpsykiatri (delprojekt 201) og somatiske (delprojekt 04). Projektet udføres i henholdsvis 4 og 5 etager samt en parkeringskælder.

 

Udførte ydelser

Projektet indeholder bl.a. følgende ingeniørydelser:
-Projektledelse af ingeniørfagene
-Varetagelse af IKT-ledelse for 5E Byg ift. bygherren og øvrige projekterende og ift. overholdelse af udbuddets IKT-krav og krav til ”som udført”.
-Detailprojektering af statiske konstruktioner, herunder projektering af P-kælder og fundamenter under grundvandsspejl.
-Detailprojektering af særinstallationer for laboratorier, herunder gasser, vandbehandlingsanlæg m.m.
-Detailprojektering af vand, afløb, sanitære installationer, varme-, køle-, sprinkler (i samarbejde med UE), el-tekniske anlæg.
-Undersøgelse og fastlæggelse af forsyninger i forbindelse med
vand, køling, varme, sprinkling, medicinske gasser, svag- og stærkstrømstekniske anlæg, herunder UPS og tilslutning til generatoranlæg.
-Detailprojektering af CTS-anlæg.
-Planlægning og koordinering af logistiske anlæg som kassesystem, AGV-system og rørpostanlæg.
Projektering af brand ift. de udbudte brandplaner og brandstrategi.
-Al projektering foregår digitalt i Revit jf. Region Syddanmarks IKT-aftaler.

Projekteringen foregår i tæt dialog med projektafdelingen for Nyt OUH og i samarbejde med 5E Byg og Ravn Arkitektur for at finde tilpasningen til Nyt OUH`s ønsker og behov.


Udbudsform

Projektet udføres i totalentreprise med 5E Byg og Ravn Arkitektur.

Yderligere oplysninger fås hos Projektchef Jack Andersen på 2046 1704.

Jack Andersen

Seniorprojektchef, bygherrerådgiver og sundhed
Tlf.: +45 20 46 17 04
Mail: jka@ingenior-ne.dk

Se flere Projekter herunder

Gør karriere hos INGENIØR'NE

Se ledige job
Job
Luk
Job